WordPress – jak dodać artykuł?

  • przez

Dodawanie

Po zalogowaniu się do panelu należy kliknąć w pozycję Dodaj nowy, która przeniesie nas do panelu dodawania wpisu.

Dodawanie wpisu


Opcje uzupełniania:
1. Publikacja – tym przyciskiem publikujemy nasz artykuł po zakończeniu procesu dodawania.
2. Tekst – tutaj wpisujemy nasz tekst artykułu
3. Narzędzia edycji – klikając w plusa wyświetlają się nam narzędzia edycji takie jak: akapit, tabelka, zdjęcia itp.
4. Kategoria – Tutaj obowiązkowo zaznaczamy kategorię, do której ma należeć nasz artykuł.
5. Grafika artykułu – klikając w przycisk Ustaw obrazek wyróżniający mamy możliwość dodania grafiki artykułu.Narzędzia edycji

Klikając w plus dostajemy możliwość wyboru różnych opcji edycji. Możemy dodać nagłówek, listę czy akapit, ale to nie wszystko. Możemy użyć wyszukiwania do znalezienia naszego narzędzia bądź kliknąć w Przeglądaj wszystko i zostaniemy przeniesieni do pełnej wersji tego panelu, gdzie będziemy mogli przewijać wszystkie możliwe opcje.

Dodawanie grafiki w artykule

W celu dodawania grafiki należy klikając w plusa i wpisując w polu wyszukiwania „zdjęcie” kliknąć w Obrazek.
Po dodaniu tej opcji musimy kliknąć w przycisk „Prześlij zdjęcie” i wybrać nasze zdjęcie z dysku.

Po wgraniu zdjęcia po prawej stronie pojawią się ustawienia grafiki, które należy uzupełnić bądź nie. To zależy od gustu. Ważną rzeczą w uzupełnianiu, jeżeli prowadzi się stronę pod pozycjonowanie w Google bądź stosuje WCAG na swojej witrynie należy obowiązkowo uzupełnić pole tekstu alternatywnego.
Tekst alternatywny to tekst opisowy, który przekazuje znaczenie i kontekst danego elementu.

Dodawanie grafiki wyróżniającej artykuł

Po kliknięciu przycisku Ustaw obrazek wyróżniający przeniesie nas do panelu dodawania mediów, a dokładniej
do Biblioteki mediów, gdzie znajdują się już wszystkie dodane grafiki. Możemy oczywiście użyć już tych kiedyś dodanych, ale jeżeli chcemy dodać nowe to zmieniamy w górze zakładkę z Biblioteka mediów na Prześlij pliki.

Kiedy już będziemy na odpowiedniej zakładce to klikamy przycisk Wybierz pliki i wybieramy z komputera nasze zdjęcie.

Edycja parametrów

Kiedy już wybierzemy zdjęcie z komputera to po prawej stronie wyświetli się panel, w który możemy ustawić parametry zdjęcia. Obowiązkowo należy wpisać tytuł zdjęcia jak i tekst alternatywny. Po wprowadzeniu klikamy Ustaw obrazek wyróżniający.


Edycja i usuwanie artykułu

W celu zarządzania wpisami należy kliknąć Wszystkie wpisy.
Po kliknięciu wyświetlą się wszystkie dotychczas dodane wpisy i artykuły.
Żeby zarządzać danym wpisem należy na niego najechać myszką i wtedy wyświetlą się dodatkowe opcje.

Przycisk usuń usuwa dany wpis.
Aby edytować wpis należy kliknąć przycisk edytuj i wtedy zostaniemy przeniesieni do takiego samego panelu jak dodawanie wpisu z jedną różnicą, a mianowicie wypełnionymi tekstami, które wcześniej dodaliśmy.
Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk Aktualizuj, który jest na miejscu przycisku Publikuj z panelu dodawania wpisu.