Księga podatkowa WF-KaPeR

WF-KaPeR dla Windows jest systemem przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży. Program umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych i wiele innych.

WF-KaPeR dla Windows zawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Umożliwia ewidencję wyposażenia zakupionego dla potrzeb firmy nie sklasyfikowanego jako środki trwałe. Program pozwala także na obsługę wynagrodzeń oraz tworzenia deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego.

WF-KaPeR dla Windows jest funkcjonalną kontynuacją dobrze znanej na polskim rynku wersji DOS-owej programu, obecnej na rynku od kilku lat. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami, jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Program jest w pełni kompatybilny ze środowiskiem i interfejsem Microsoft Windows – pracuje pod kontrolą Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP maksymalnie wykorzystując zalety każdego z tych systemów operacyjnych.

Kartoteki

Odbiorców, dostawców, innych kontrahentów

Urzędów skarbowych z adresami i numerami kont bankowych

Pracowników

Stawek podatkowych i ubezpieczeniowych

Ewidencje księgowe

Możliwość dokonywania w jednym oknie wpisów do księgi z równoległym umieszczaniem zapisów w odpowiednich rejestrach zakupu i sprzedaży VAT, co znakomicie skraca czas potrzebny na zaksięgowanie dużej liczby dokumentów

Chronologiczne uporządkowanie wpisów - możliwość księgowania przed skompletowaniem wszystkich dokumentów

Sumowanie wpisów za dowolny okres z jednoczesnym porównaniem sum narastających od początku roku

Deklaracje podatkowe

Obsługa jednego podmiotu gospodarczego

Rozliczanie podatku VAT w obrocie krajowym, zagranicznym i wewnątrz UE

Wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UE/K, VAT-R, VAT-R/UE na formularzach lub na czystych kartkach

Rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych

Przyporządkowanie do firmy dowolnej ilości właścicieli/wspólników i dowolny podział dochodu

Możliwość uwzględniania udziałów zmiennych w czasie, a także dowolnej ilości spisów z natury

Emisja własnych dokumentów księgowych: dowody wewnętrzne, przelewy bankowe, bankowe dowody wpłat gotówkowych do każdej deklaracji, kontrahenta lub pracownika

Sporządzanie deklaracji NIP-1, NIP-2, NIP-3 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami jak NIP/2A, NIP-B, NIP-C, NIP-D

Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-40 wraz z załącznikami PIT-28A, PIT-28B, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/2K

Obsługa trzech oddziałów podmiotu gospodarczego Wersja BIZNES

Obsługa nieograniczonej ilości podmiotów gospodarczych Wersja BIURO

Ewidencje dodatkowe

Program umożliwia prowadzenie ewidencji do pięciu środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami, automatyczne tworzenie planów amortyzacji, drukowanie tabel amortyzacyjnych za poszczególne miesiące oraz uzyskiwanie dodatkowych danych takich jak np. ilość miesięcy, jaka pozostała do końca amortyzacji danego środku

Ewidencja przebiegu jednego pojazdu dla potrzeb obliczania kosztów eksploatacji. Słownik stałych tras i odległości pozwala na zautomatyzowanie i przyśpieszenie wypełniana i ewidencji przebiegu oraz pozwoli uniknąć błędów. Przedstawienie wyników obliczeń w formie tabeli daje możliwość optymalizacji własnych działań pod względem zaliczenia jak największej kwoty w koszty uzyskania przychodu

Prowadzenie ewidencji nieograniczonej ilości środków trwałych Wersja BIZNES

Ewidencja przebiegu nieograniczonej ilości pojazdów Wersja BIZNES

Rejestry VAT

Obsługa wynagrodzeń (Wersja BIZNES)

Współpraca