Sprzedaż i magazyn WAPRO MAG

Program WF-Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

Wbudowany moduł zamówień (w wariancie BIZNES i PRESTIŻ) pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w linii PRESTIŻ system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM – prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

WF-Mag dla Windows (SQL) jest funkcjonalną kontynuacją, dobrze znanej na polskim rynku, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows 98, 2000, ME, XP, 2003 Server maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych.

Przegląd podstawowych funkcji programu

Kartoteki

Kontrahenci

Dane teleadresowe kontrahenta

(strona www z możliwością uruchomienia przeglądarki)

Tworzenie nieograniczonej ilości typów

(np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw)

Dane handlowe

(domyślna cena, narzut/upust, sposób zapłaty, kredyt kupiecki)

Kod kreskowy

(elektroniczna identyfikacja)

Możliwość przypisania kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta

Lista firm powiązanych

(płatników, odbiorców)

Tekst powiadomienia

(pojawiający się przy wyborze kontrahenta)

Artykuły i usługi

Cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi

Podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe

Dwa indeksy i kody kreskowe dla każdego artykułu

Odzielne stawki VAT dla zakupu i sprzedaży

Różne jednostki miary dla zakupu, magazynowania i sprzedaży

Nieograniczona ilość cen sprzedaży

Indywidualne cenniki dla kontrahentów

Pozostałe kartoteki

Kategorie asortymentowe - możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy

Kartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania

Inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów)

Krtoteka kursów walut z możliwością definiowania bieżących kursów oraz przechowywania kursów archiwalnych

Wersja PRESTIŻ

Dokumenty występujące w systemie

Magazynowe

Handlowe

Rozrachunkowe

Zakres funkcjonalny systemu

Magazyny

Inwentaryzacja

Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż

Rozrachunki

Finanse

Zestawienia

Zamówienia (Wersja BIZNES)

Moduł CrM (Wersja PRESTIŻ)

Produkcja (Wersja PRESTIŻ)

Współpraca