SKLinker integracja WAPRO MAG i BaseLinker

Integrator umożliwiający synchronizację danych pomiędzy BaseLinker a ASSECO WAPRO MAG

Integrator SKLinker umożliwia

Możliwości synchronizacji

Funkcjonalności

Wymagania systemowe

Prezentacja Systemu SKLinker

Przegląd zaimportowanych zamówień z systemu BaseLinker

Automatyzacja procesów synchronizacji