Pefs Analiza

Program PefsAnaliza umożliwia wykonywanie raportów niezbędnych do poprawnego rozliczenia wniosków projektów unijnych jak i raportów generowanych przez użytkownika. Program zbudowany jest w oparciu o bazę danych MS SQL

Opis funkcji programu

Raporty

Program posiada generator raportów za pomocą którego można wygenerować dowolny raport z danych pefs.

Sprawdzane błędy:

Program wykrywa błędy podając arkusz i linie w której błąd wystąpił. Klikając myszką na błędzie i osobie której błąd dotyczy mamy możliwość obejrzenia danych wskazanej osoby we wszystkich arkuszy pefs.

Filmy Instruktażowe

Instalacja programu
Działanie programu

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Program PefsAnaliza pracuje w oparciu o bazę danych MS SQL 2005 lub nowszą. Dostęp do bazy danych MS SQL jest chroniony poprzez autoryzację połączenia z bazą gdzie wymagana jest nazwa użytkownika i hasło dostępu. Dodatkowo przy wejściu do programu PefsAnaliza wymagana jest autoryzacja poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła. Użytkownikowi programu przydzielone są grupy bądź posiadają uprawnienia nadane przez administratora do wybranych funkcjonalności programu.

Program PefsAnaliza nie modyfikuje danych zawartych w arkuszach Excel zawierających dane beneficjentów PEFS a jedynie importuje do bazy i analizuje pod kontem występowania błędów. Program PefsAnaliza umożliwia wykonywanie raportów niezbędnych do poprawnego rozliczenia wniosków projektów unijnych jak i raportów generowanych przez użytkownika. Program nie dopuszcza możliwości modyfikacji jakichkolwiek danych zaimportowanych z arkuszy Excel PEFS. Po wykryciu błędu lub modyfikacji danych beneficjenta konieczne jest ponowne zaimportowane danych do programu PefsAnaliza.

Podczas wczytywania arkuszy Excel PEFS program rejestruje datę importu danych. Do programu PesfAnaliza powinny mieć dostęp jedynie osoby uprawnione do przetwarzania danych zawartych w arkuszach Excel PEFS. Instalacja programu PefsAnaliza nie wymaga dostępu do danych beneficjentów zawartych arkuszach Excel PEFS.

Ilość beneficjentów Cena
do 100
500 zł
od 101 do 500
900 zł
od 501 do 4000
1800 zł
od 4001 >
2800 zł
Przy zakupie powyżej 3 licencji rabat 25%